Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Cách đánh dấu tất cả Tin nhắn là đã đọc cùng một lúc trên iPhone hoặc iPad của bạn

Nếu bạn đã có rất nhiều iMessages hoặc SMS chưa đọc thì có một cách dễ dàng để đánh dấu tất cả chúng là chưa đọc cùng một lúc, thay vì mở chúng riêng lẻ.

Nó không rõ ràng vì vậy bạn có thể đã bỏ lỡ nó. Thực hiện theo các bước sau để đánh dấu tất cả iMessages hoặc SMS là đã đọc trong ứng dụng Tin nhắn trên iPhone của bạn.

Cách đánh dấu tất cả iMessages hoặc SMS là đã đọc trong ứng dụng Tin nhắn trên iPhone của bạn:

  • Mở ứng dụng Tin nhắn trên iPhone hoặc iPad của bạn.
  • Số lượng tin nhắn chưa đọc sẽ được hiển thị ở trên cùng trong ngoặc [ví dụ: Tin nhắn (3)].
  • Chạm vào nút Chỉnh sửa ở góc trên cùng bên trái.

  • Bây giờ bạn sẽ nhận thấy rằng nó sẽ hiển thị tùy chọn Đọc tất cả ở góc dưới bên trái.

  • Chạm vào Đọc tất cả để đánh dấu ngay tất cả các tin nhắn là đã đọc.

Vì vậy, nếu bạn có nhiều tin nhắn chưa đọc, thì bạn có thể chọn lọc kiểm tra từng cái quan trọng và đánh dấu phần còn lại là đọc trong một lần bằng phương pháp này.

Một số bạn phải tự hỏi liệu có một cách tương tự để xóa tất cả các tin nhắn cùng một lúc. Thật không may, iOS không cung cấp tùy chọn xóa tất cả các tin nhắn theo cách tương tự. Bạn phải xóa từng tin nhắn hoặc thay đổi cài đặt để tự động xóa tin nhắn sau 30 ngày hoặc 1 năm.

Cách tự động xóa tin nhắn trong iOS 8 để tiết kiệm dung lượng lưu trữ


Top