Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Cách nén và giải nén tệp trong ứng dụng tệp trên iPhone và iPad của bạn trong iOS 11

Ứng dụng Tệp iOS 11 mang lại khả năng quản lý tệp cơ bản cho iPhone và iPad. Cùng với khả năng sắp xếp tài liệu, cũng có hỗ trợ hạn chế cho các tệp zip. Ứng dụng Tệp sẽ cho phép bạn mở và xem trước nội dung trong ứng dụng Tệp. Nếu bạn kéo nhiều tệp từ ứng dụng Tệp sang ứng dụng Thư, nó sẽ tự động được chuyển thành mã zip. Nhưng đó là tất cả.

Nếu bạn đang tìm cách tạo một zip từ các tài liệu được lưu trữ trong ứng dụng Files, thì có một ứng dụng Zipped hoàn toàn mới ở đây để giúp bạn giải quyết. Nó cho phép bạn giải nén tài liệu lưu trữ được lưu trữ trong ứng dụng Tệp. Bạn cũng có thể chọn nhiều tệp từ ứng dụng Tệp và kéo tệp qua Zipped để tạo tệp lưu trữ mà sau đó bạn có thể dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ứng dụng nào.

Tải xuống : Đã nén (0, 99 đô la)

Cách nén và giải nén tệp bằng cách kéo và thả trong iOS 11

Cách mượt mà nhất để thực hiện việc này trên iOS 11 trên iPad là đặt Zip ngay bên cạnh Tệp trong Chế độ xem Chia.

Đọc thêm : Cách sử dụng Ứng dụng tệp iOS 11 mới trên iPhone và iPad

Bước 1 : Trong ứng dụng Tệp, chạm và giữ vào một tệp, sau đó sử dụng ngón tay khác của bạn để thêm nhiều tệp.

Bước 2 : Sau khi tất cả các tệp bạn muốn nén được neo an toàn bên dưới ngón tay của bạn, hãy kéo ngón tay của bạn đến ứng dụng Zipped.

Bước 3: Trong ứng dụng Zipped, hãy thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy hai tùy chọn - Lưu tệpchia sẻ .

Bước 4 : Nhấn vào tùy chọn Lưu tệp . Điều này sẽ đưa lên bộ chọn tài liệu của File. Bạn sẽ có thể chọn bất kỳ thư mục nào từ bất kỳ nguồn nào được thêm vào ứng dụng Tệp.

Bước 5 : Khi bạn đã tìm thấy thư mục, hãy nhấn vào nút Thêm .

Bước 6 : Quay trở lại ứng dụng Tệp, điều hướng đến thư mục và bạn sẽ tìm thấy tệp zip ngay tại đó.

Để giải nén một tập tin, chỉ cần kéo nó vào ứng dụng Zipped, chọn nơi bạn muốn giải nén nó và bạn sẽ ổn.

Cách nén và giải nén tập tin trên iPhone

Thật khó khăn khi chọn các tệp trên iPhone.

Bước 1 : Mở ứng dụng Zipped và nhấn vào nút hộp ở giữa màn hình.

Bước 2 : Thao tác này sẽ mở giao diện Ứng dụng tệp ngay bên trong ứng dụng.

Bước 3 : Điều hướng đến thư mục nơi bạn có các tệp bạn muốn nén.

Bước 4 : Chạm vào nút Chọn ở trên cùng.

Bước 5 : Chọn tất cả các tệp bạn muốn nén và sau đó nhấn vào Xong .

Bước 6 : Cửa sổ bật lên sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn lưu tệp hoặc bạn muốn chia sẻ nó. Nhấn vào Lưu tệp .

Bước 7 : Tìm thư mục bạn muốn lưu tệp đã nén. Chạm vào Thêm và bạn vẫn ổn.

Tải xuống : Đã nén (0, 99 đô la)

Bạn có sử dụng Ứng dụng tệp trên iPhone hoặc iPad không?

Bạn đã thêm các nguồn thay thế như Dropbox vào ứng dụng Tệp chưa? Bạn đang sử dụng nó để tổ chức các tập tin địa phương của bạn? Chia sẻ với chúng tôi trong các ý kiến ​​dưới đây.


Top