Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Cập nhật ứng dụng Facebook mang đến việc chia sẻ dễ dàng hơn cho nhiều ảnh

Facebook sẽ sớm bắt đầu tung ra bản cập nhật mới cho ứng dụng của họ, giúp chia sẻ nhiều ảnh từ điện thoại thông minh iOS hoặc Android của họ dễ dàng hơn.

Đăng cập nhật ứng dụng, người dùng sẽ có thể chọn thứ tự ảnh sẽ được tải lên và hiển thị trên Facebook. Khi các bức ảnh được chọn, ứng dụng cũng sẽ cung cấp cho người dùng bản xem trước về cách câu chuyện sẽ xuất hiện trên dòng thời gian của họ và cho phép họ thêm chú thích cho từng bức ảnh. Trong trường hợp bạn muốn di chuyển xung quanh một bức ảnh, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấn và kéo nó đến một nơi khác.

Sau khi tải lên, hình ảnh sẽ được hiển thị ở định dạng ảnh ghép mới trên dòng thời gian của bạn với những bức ảnh xuất hiện ở cùng định dạng như người dùng đã tải lên. Bản cập nhật cho ứng dụng sẽ có trong App Store sau hôm nay.


Top